Application 013/2016 - Stephen John Rutakikirwa vs United Republic of Tanzania

# Details ENG / FRE / ARA / PORT
1 Case Summary EN FR AR PT
2 Judgment Summary 24 Mar 2022 EN FR AR PT
3 Judgment (merits and reparations) 24 Mar 2022 EN FR AR PT